Yeşilkent Mah. 1880. Sokak No:60/2/3 Esenyurt/İSTANBUL

Gıda Tesisi Denetimi

GIDA TESİSİ HİJYEN DENETİMİ 

İnsanlığın varoluşu beslenme ile günümüze aktarıldığı gibi yarınlara taşıyabilmesi sağlıklı beslenme ile mümkün olacaktır. Hızlı artan insan nüfusunun tüketim ihtiyacına cevap verebilmek için, yeni teknolojiler geliştirilmektedir. Gelişen ve değişen teknoloji ürün/hizmet kalitesinde problemleri de beraberinde getirmektedir.

Gıda güvenliği “tarladan çatala” kadar üretimin her aşamasını kapsamaktadır. Gıda güvenliğinde insandan kaynaklanan bulaşma riskleri kadar ortamdan kaynaklanan kontaminasyon riskleri de insanoğlunun karşısına problem olarak çıkmaktadır. Olası riskleri en aza indirmek ve tamamen yok etmek için “Kritik Kontrol Noktaları’’ belirlenmesi önemli temel adımlardan biridir.

Belirlenen CCP’ler için kontrol değerleri ve periyotları tespit edilmelidir. İşletmenin risk analizi çıkarılmalı, şartnameler tanımlanmalı, olası acil durumlar için Acil durum ve Geri çekme planlar oluşturulmalı, tatbikatlar ile pratik kazanması sağlanmalıdır.

Kurumunuzun alt yapısına uygun fizibilite çalışmaları ile çözümler üretiriz. İşletmenizde ihtiyacınıza uygun periyotlarla;

 •  Mal Kabul Koşulları
 •  Depolama Koşulları
 •  İşleme-Üretim Koşulları
 •  Satış-Servis Koşulları
 •  Temizlik
 •  Dezenfeksiyon
 •  Pest Mücadele
 •  Katı Atıklar
 •  Alet-Ekipman
 •  Aydınlatma
 •  Havalandırma
 •  Personel Hijyeni

Konularında detaylı hijyen denetimleri yapılır ve raporlanır. Denetimler sonucu ihtiyaca uygun olarak çözüm önerileri ile birlikte eğitim ihtiyaçları karşılanır.

İşletmelere Bağımsız Hijyen Denetimi

Hijyen denetimi, gıda sektöründe sağlıklı üretim, hammadde temini ve tüketiminde insanlar bilinçlendikçe toplumsal bir önem taşımaya başlamıştır. İnsan sağlığı ile doğrudan ilintili olan bu konu, gıdalardan insanlara geçen yüzlerce çeşit hayvan hastalığı, zehirlenmelere neden olan bakteriler, toksinler, zararlı katkı maddeleri, ağır metal ve radyoaktif madde kalıntıları tanındıkça daha da önem taşımaktadır. Çoğu gözle görülemeyip tespiti imkânsız olan bu tehlikelerle mücadele nitelikli ve programlı bir şekilde yürütülmelidir.

ISG DANIŞMANLIK HİZMETLERİ TİC. LTD. ŞTİ olarak deneyimli uzman ve danışmanlarımızla, yasal mevzuatlara uygunluk, güvenli gıda zincirinin kırılmaması, gıda zehirlenmelerinin önlenmesi, risklerin belirlenmesi ve bunları kontrol edecek sistemlerin oluşturulması ayrıca koşulsuz müşteri memnuniyetinin sağlanması amacıyla hijyen denetimi hizmeti vermekteyiz.Çalışmalarımızın başında işletmenin altyapı ve donanım eksikleri tespit edilir ve öneriler sunulur. Personel Mikroorganizma ve Hijyen konusunda eğitime alınır. Gözlenen hatalarla ilgili iyi ve kötü örnek uygulamalar görsellerle desteklerle sunulur.

Tüm bu işlemler İşletme ile gizlilik sözleşmesi yapılarak etik ilkeler doğrultusunda sürdürülür.

Bağımsız Hijyen Denetimlerimiz Sayesinde;

1. Problemler çok hızlı çözüme kavuşur.

2. Şikâyetlerin azalmasını sağlar.

3. Tüm çalışanların denetim mekanizması sebebiyle sorumluluk anlayışı gelişir.

4. Yasal mevzuata uygun üretim ve satış yapılmasını sağlar.

5. İşletme her an yapılması muhtemel yasal denetime karşı sürekli teyakkuz halinde olur.