Yeşilkent Mah. 1880. Sokak No:60/2/3 Esenyurt/İSTANBUL

İşletme Kayıt Belgesi Hizmeti

GIDA İŞLETME KAYIT BELGESİ

5996 Sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu gereği; Gıda üretim Catering, lokanta, pastane, vb. işletmeler, Gıda ile temas eden madde ve malzeme üreticileri, Gıda dağıtım işletmeleri ve gıda toptancıları İşletme Onay/Kayıt Belgesi almak zorundadır. Aksi durumda bu işletmeleri büyük cezai müeyyideler beklemektedir.

7 Ocak 2014 tarih ve 28875 sayılı Gıda İşletmelerinin Kayıt ve Onay İşlemlerine Dair Yönetmelikte yapılan değişik ile gıda işletmeleri 31.12.2014 tarihine kadar işletme onay/kayıt belgesi almaları ve işletmelerinde HACCP sistemini uygulamaya başlamaları gerekmektedir.

03.08.2012 Tarih ve 28373 sayılı Gıda ile Temas Eden Madde ve Malzeme Üreten İşletmelerin Kayıt İşlemlerine dair yönetmelik gereğince Gıdaya temas eden madde ve malzeme üreten işyerlerinin 31.12.2013 tarihine kadar işletme kayıt belgesi almaları ve işletmelerinde ISO 9001 Kalite sistemini uygulamaya başlamaları gerekmektedir.

Kâr amaçlı olsun veya olmasın kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek veya tüzel kişiler tarafından işletilen, gıdaların üretildiği/işlendiği/muhafaza edildiği/depolandığı/dağıtıldığı/nakledildiği/satıldığı/ servis edildiği herhangi bir aşaması ile ilgili herhangi bir faaliyeti yürüten işletmeler Gıda İşletmelerinin Kayıt ve Onay İşlemlerine Dair Yönetmelik’te “Gıda İşletmesi” olarak tanımlanmaktadır.

İstenilen bilgi ve belgeleri tamamlamış kayıt kapsamındaki gıda işletmelerine yetkili merci tarafından verilen belgeye “İşletme Kayıt Belgesi”, bu belge üzerinde yer alan, “Gıda İşletmelerinin Kayıt ve Onay İşlemlerine Dair Yönetmelik”in Ek-6’sında belirtilen numara ise “İşletme Kayıt Numarası” olarak tanımlanmaktadır.

  • Kişisel tüketim amacıyla birincil üretim yapılan yerler,
  • Kişisel tüketim amacıyla gıdanın hazırlandığı, işlendiği ve depolandığı yerler,
  • Gıdanın; geçici olarak, zaman zaman ve küçük ölçekte kermes, kültürel etkinlikler gibi bireysel gönüllüler tarafından yardım amaçlı hazırlandığı, depolandığı ve sunulduğu yerler, haricindeki gıda işletmelerinin kayıt belgesi alma zorunluluğu bulunmaktadır.

İşletme Kayıt Belgesi İçin Gerekli Belgeler

Üretim Yapan Gıda İşletmeler İçin;

1- Dilekçe ve Beyanname

2- İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatının veya Deneme İzin Belgesinin sureti. (Noter veya veren kurum Onaylı)

3- Kapasite raporu veya ekspertiz raporu, resmi kurumlarda kurum beyanı. (Aslı, Noter veya veren kurum Onaylı)

4- Gıda işletmecisinin güncel bilgilerini içeren Ticaret Sicil Gazetesi veya Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar Sicil Gazetesi (Yapısı gereği sicil gazetesinde yayımlanamayacak kurum ve kuruluşlar hariç) (Aslı, Noter veya veren kurum Onaylı)

5- Şeker üretimi veya şeker paketlemesi konusunda faaliyet gösterecek gıda işletmelerinin Şeker Kurumu’ndan alacağı uygunluk yazısı.

6- Meslek odası bulunan meslek mensupları için odadan alınmış çalışma belgesi, meslek odası bulunmayan meslek mensupları için gıda işletmecisiyle yapacağı noter onaylı sözleşme. (Noter veya veren kurum Onaylı)

Sadece Satışa Sunan veya Toplu Tüketime Arz Eden Gıda İşletmeleri İçin;

1-Dilekçe ve Beyanname

2-Onaylı Ruhsat Fotokopisi

İşletme Kayıt Belgesi İçin Başvuru Süresi

İş yeri Açma ve Çalışma Ruhsatı aldıktan sonra işletme kayıt işlemlerini yaptırmak üzere, en geç otuz gün içerisinde başvuru yapmak ve başvuru tarihinden itibaren en geç üç ay içerisinde kayıt işlemlerini tamamlamak zorundadırlar.

ISG DANIŞMANLIK HİZMETLERİ TİC. LTD. ŞTİ bu işlemlerin tümünü sizler için tümünü sizler adına gerçekleştirebilecek uzman kadroya sahiptir.