Yeşilkent Mah. 1880. Sokak No:60/2/3 Esenyurt/İSTANBUL

GIDA İŞLETMELERİNDE İLK YARDIMCI PERSONEL ZORUNLULUĞU-2020

HANGİ İLK YARDIM SERTİFİKASI GEÇERLİDİR?

İlk yardım eğitimini, halk eğitim merkezleri, belediyeler, ismek, sürücü kursları, dernekler vb. yerler vermektedir. Ancak, 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği kanununa göre geçerli olan belge ilk yardım yönetmeliği kapsamında verilen eğitimdir. Bu eğitimleri de sadece Sağlık Bakanlığından yetki alan ilk yardım eğitim merkezleri tarafından verilir.

Önemli Bilgi! –İlk yardımcı Sertifikası vermeye yetkili olmayan yerden alınan İlk yardım katılım belgeleri geçersizdir.

İŞ MÜFETTİŞLERİNİN YAPACAĞI DENETİMLERDE İSTENEN GEÇERLİ İLK YARDIM SERTİFİKASI NASIL OLMALIDIR?

 • Alınan İlk Yardım Sertifikası “ilkyardım yönetmeliği” çerçevesinde olmalıdır.
 • Eğitim alınan kurs, Sağlık Bakanlığı tarafından yetkili olmalıdır.
 • Geçerliliği olmayan ilk yardım belge türleri;
  • İlk yardım başarı belgesi,
  • İlk yardım katılım belgesi,
  • İlk yardım kurs belgesi,
  • İlk yardım bitirme belgesi,
  • İlk yardım uzmanlık belgesi,
 • İş müfettişlerinin istemiş olduğu geçerli ilk yardım belgesinde “ilk yardımcı belgesi” yazmalıdır.
 • Eğitim alacağınız merkezin yetki belgesini görmeniz gerekiyor. Yetki belgesi mutlaka İl Sağlık Müdürlüğü tarafından verilmiş olduğunu incelemeniz gerekiyor.
 • Aracı kurumlardan yani yetkili olmayan kurumlardan eğitim talep etmeyiniz. Zira, verecekleri ilk yardımcı belgesi sahte olabilir. Sahte olan ilk yardımcı belgesine istinaden geriye dönük cezai işlemlerle karşılaşabilirsiniz.
 • İlk yardım sınavını İl Sağlık Müdürlüğü yapar. İl Sağlık müdürlüğü dışında yapılacak olan sınavların her hangi bir geçerliliği bulunmamaktadır.

İLK YARDIMCI BULUNDURMAMA CEZASI

Ülkemizde, yasalara göre işletme sahiplerine 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği kanunu çerçevesinde işverenlere yüklemiş bir hayli sorumluluk bulunuyor. Bu sorumlulukların başında iş sağlığı ve güvenliği kapsamında işçi çalıştırma yükümlülüğü gelmektedir.

Bu bağlamda, işletmelerde ilk akla gelen iş güvenliği uzmanı ve işyeri hekimidir. Ancak, durum tam olarak sandığınız gibi değil. İş güvenliği uzmanı ve işyeri hekimi dışında ilk yardımcı çalıştırma yükümlülüğü de bulunmaktadır.

İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nun 3.madde, “ç” bendinde tanımlanan “destek elemanı” şeklinde bir tanımlama bulunmaktadır.

Buna istinaden, destek elemanı;
asli görevinin yanı sıra iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili olarak

 • önleme,
 • koruma,
 • tahliye,
 • yangınla mücadele,
 • ilk yardım ve benzeri konularda özel olarak görevlendirilmiş uygun donanım ve yeterli eğitime sahip kişi olarak asli görevi ile bu görevleri de üstlenir. Yani işveren, çalışanına yukarıda belirtilen görevleri yapması için eğitim aldırır ve görevi işçisine tevdi eder.

İşletmelerde gerekli olan “nitelik ve nicelik” destek elemanı çalıştırması halinde işvereni yasal zorunlulukları yerine getirmediği için bazı yaptırımlar bekliyor. İşyerinde çalıştırılacak ilkyardımcı nitelik ve sayısal anlamda ilgili düzenlemelere İlkyardım Yönetmeliği’nde yer verilmiştir.

KİMLER İLK YARDIMCI OLABİLİR?

Bir işyerinde, İş Sağlığı ve Güvenliği kanununda belirtilen “ilkyardımcı çalıştırma yükümlülüğünü” yerine getirmek için işletme dışından personel istihdam etmeye hiç gerek yok. Mevcut elemanlar arasından seçilen kişilere ilk yardım eğitimi aldırarak ilkyardımcı çalıştırma yükümlülüğünü yerine getirmiş olacaksınız.

İlk yardımcı olarak istihdam edilmek üzere, mevcut personelinizi yetkili bir ilk yardım kursuna göndererek en az 16 saat eğitim aldırmanız gerekiyor. İlk yardım eğitimine katılmanın kriteri ise ilkokul mezunu olarak belirlenmiştir. İlk yardım eğitimini tamamlayan katılımcıların başarılı olmaları için, teorik ve uygulamalı ilk yardım sınavlarının her birinden, 100 tam puan üzerinden 85 puan almış olmaları gerekmektedir.

İLK YARDIMCI SAYISI EN AZ KAÇ OLMALIDIR?

29429 sayılı ve Resmi Gazetede yayımlanan İlkyardım Yönetmeliği’nde ilkyardımcı, ilk yardım tanımında belirtilen amaç doğrultusunda, hasta ya da yaralılara tıbbi araç gereç kullanmadan, halihazırda bulunan araç ve gereçlerle ilaçsız uygulamaları yapan ilk yardım eğitimi alarak ilk yardımcı sertifikası almış kişi olarak tanımlanmıştır.

İlk yardım eğitimi alması gereken personel sayısı
İşyerlerinde çalışan personel sayısı ile işyerinin ait olduğu tehlike kategorisine (sınıfına) göre çalıştırılacak ilk yardımcı sayısı değişiklik arzeder.

Buna göre;
a) Az tehlikeli işyerlerinde, her 20 çalışan için 1 ilkyardımcı,
b) Tehlikeli işyerlerinde, her 15 çalışana kadar 1 ilkyardımcı,
c) Çok tehlikeli işyerlerinde, her 10 çalışana kadar 1 ilkyardımcı,
bulundurulması yasal bir zorunluluktur.

İLK YARDIMCI ÇALIŞTIRMAYANA VERİLEN CEZA MİKTARI

İlkyardımcı bulundurma zorunluluğunu yerine getirmeyen işyerlerine 6331 sayılı Kanun’a göre idari para cezası uygulanmaktadır.

6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNUNA GÖRE UYGULANACAK İDARİ PARA CEZALARI

Kanun Maddesi: 4/1-a
Ceza Maddesi: 26-1/a
Fiil: İş sağlığı ve güvenliğiyle ilgili tedbir almamak, organizasyonu yapmamak, gerekli araç ve gereçleri sağlamamak, sağlık ve güvenlik tedbirlerini değişen şartlara uygun hale getirmemek ve mevcut durumun iyileştirilmesi için çalışmalar yapmamak.