Yeşilkent Mah. 1880. Sokak No:60/2/3 Esenyurt/İSTANBUL

Kapasite Raporu Hizmeti

KAPASİTE RAPORU HİZMETİ

Kapasite Raporu; imalat, ticaret, inşaat ve hizmet alanlarında faaliyet gösteren Sanayi Odasına, Ticaret Odasına ve  Esnaf ve Sanatkârlar Odasına bağlı işletmelerin makine ve tesisat, yıllık üretim kapasitesi, kapasite hesabı, yıllık tüketim kapasitesi gibi bilgileri gösteren ve onayından itibaren üç yıl geçerliliği olan bir belgedir.

Kapasite Raporu Düzenlenmesinde Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar;

  • Düzenlenen kapasite raporlarında; işletmelerdeki işçi sayısının muharrik kuvvet kullananlarda dört ve altında kullanmayanlarda dokuz ve altında olması hususu dikkate alınır.
  • Kapasite raporları hazırlanan standart örneğine uygun ve en az beş nüsha olarak eksiksiz ve doğru bilgilerle tanzim edilmelidir. Fotokopisi alınarak çoğaltılmış, küçültülerek, büyültülerek veya standart örneği dışında bir örnekle düzenlenmiş, üzerinde silinti kazıntı yapılmış kapasite raporları onaylanmaz.
  • Kapasite raporunda yazılı bilgilerden herhangi birinin değişikliğe uğraması veya düzeltme yapılması halinde odaya yazılı başvuruda bulunulması gerekir.
  • Kapasite raporlarının onaylanmak üzere şahıslar aracılığıyla elden getirilmesi halinde, bu şahsın raporu almaya yetkili olduğuna dair belge kuruma ibraz edilir. Yetki belgesi olmayan şahıslara kapasite raporu teslim edilmez ve ilgili birliğe posta ile gönderilir.

Kapasite Raporunun Kullanıldığı Yerler:

  • Sanayi Sicili Belgesi Alınmasında,
  • İhracat İşlemlerinde,
  • Gıda sicili işlemlerinde,
  • İhalelere Katılmada,
  • Kamu Tahsislerinden Yararlanmada,
  • Çalışma İzni Başvurularında,

işlerde gerekli belgedir…

ISG DANIŞMANLIK HİZMETLERİ TİC. LTD. ŞTİ olarak; bu meşakkatli hizmeti tecrübemizle kolay bir sürece dönüştürebiliriz.